Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển

The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10

Đạo diễn:
Vệ Hàn Thao

Diễn viên:
Phùng Thiệu Phong, Quá

Thể loại:
Tình Cảm ,

Chất lượng:
Tập 12 VS 8 TM-HD

Năm xuất bản:
 

Quốc gia:
Trung Quốc

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển|The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 VietSub + Thuyết Minh

Danh sách tập:

Server Vietsub + thuyết minh:

Loading...

Nội dung phim

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển | The Starry Night The Starry Sea (2017) Thuyết Minh

Ngô Cư Lam là một người cá - anh tới nhân gian tìm kiếm viên linh châu vốn là của anh để duy trì sinh mạng. Ở thế giới loài người, anh vô tình gặp cô gái bình thường Thẩm La. Thời gian trôi qua, hai người dần nảy sinh tình yêu, và viên linh châu không ngờ lại ở trên người Thẩm La
 

Trailer Preview

Xem phim Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 1, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 2, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 3, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 4, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 5, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 6, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 7, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 8, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 9, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 10, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 11, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 12, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 13, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 14, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 15, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 16, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 17, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập 18/19/20, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển tập cuối, xem phim The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 1, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 2, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 3, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 4, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 5, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 6, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 7, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 8, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 9, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 10, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 11, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 12, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 13, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 14, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 15, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 16, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 17, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập 18/19/20, The Starry Night The Starry Sea (2017) - Tập 9 - Tập 10 tập cuối.