NGỘ KHÔNG KỲ TRUYỆN

Wukong (2017)

NGỘ KHÔNG KỲ TRUYỆN Vietsub + Thuyết minh

Server Vip 2:

Trailer Preview

NỘI DUNG PHIM

Ngộ Không Kỳ Truyện, Wukong 2017

Phim Ngộ Không Kỳ Truyện là câu chuyện về Tôn Ngộ Không (Bành Vu Yến đóng) khi chưa phải Tề Thiên Đại Thánh. Lúc đó, Ngộ Không cùng Dương Tiễn mang đầy nhiệt huyết khi theo học võ ở tiên giới. Khác với nguyên mẫu thông thường, nhân vật Tôn Ngộ Không thời đầu khá phong cách, giống một hiệp khách hơn “vua khỉ”

Bình luận