MỘ VƯƠNG CHI VƯƠNG PHẦN 2|MỘ VƯƠNG CHI VƯƠNG (2017)

MỘ VƯƠNG CHI VƯƠNG PHẦN 2 - Tập 8

MỘ VƯƠNG CHI VƯƠNG (2017)

Mộ Vương Chi Vương Phần 2 (2017) Phim Mộ Vương Chi Vương Phần 2 là phần nối tiếp phần 1 của phim Mộ Vương Chi Vương, Lạc Vũ Tử trợ giúp Lý Tư tu sửa lăng mộ Tần Thủy Hoàng, được phong là Mộ Vương. Đệ tử đời sau chuyên xây nên những ngôi kỳ mộ tinh... [Xem thêm]


MỘ VƯƠNG CHI VƯƠNG PHẦN 2|MỘ VƯƠNG CHI VƯƠNG (2017) Tập 8 Vietsub + Thuyết Minh

Bình luận