NGỘ KHÔNG KỲ TRUYỆN|Wukong (2017)

NGỘ KHÔNG KỲ TRUYỆN - Tập full

Wukong (2017)

Ngộ Không Kỳ Truyện, Wukong 2017 Phim Ngộ Không Kỳ Truyện là câu chuyện về Tôn Ngộ Không (Bành Vu Yến đóng) khi chưa phải Tề Thiên Đại Thánh. Lúc đó, Ngộ Không cùng Dương Tiễn mang đầy nhiệt huyết khi theo học võ ở tiên giới. Khác với nguyên mẫu... [Xem thêm]


Server Vip 2:

NGỘ KHÔNG KỲ TRUYỆN|Wukong (2017) Tập full Vietsub + Thuyết Minh

Bình luận