THE MOVIE – GHOST REBIRTH KAMEN RIDER SPECTER|THE MOVIE – GHOST REBIRTH KAMEN RIDER SPECTER

THE MOVIE – GHOST REBIRTH KAMEN RIDER SPECTER - Tập Full

THE MOVIE – GHOST REBIRTH KAMEN RIDER SPECTER

The Movie – Ghost ReBirth Kamen Rider Specter là một bộ phim của V-cinema được công chiếu tại Nhật Bản ngày 19 tháng 4 năm 2017. Bộ phim là câu chuyện về Makoto, Alain và Kanon, là những người đã quay trở lại Thế giới Gamma. Một cuộc gặp gỡ giữa... [Xem thêm]


Server Vip 2:

THE MOVIE – GHOST REBIRTH KAMEN RIDER SPECTER|THE MOVIE – GHOST REBIRTH KAMEN RIDER SPECTER Tập Full Vietsub + Thuyết Minh

Bình luận